\( \newcommand{\N}{\mathbb{N}} \newcommand{\Z}{\mathbb{Z}} \newcommand{\Q}{\mathbb{Q}} \newcommand{\R}{\mathbb{R}} \newcommand{\C}{\mathbb{C}} \newcommand{\id}{\mathrm{id}} \newcommand{\symdiff}{\mathbin{\triangle}} \newcommand{\inv}[1]{{#1}^\leftarrow} \DeclareMathOperator{\powset}{\mathcal{P}} \DeclareMathOperator{\re}{Re} \DeclareMathOperator{\im}{Im} \DeclareMathOperator{\syt}{syt} \)

Algebralliset rakenteet I
Matemaattisten tieteiden kandiohjelma
Kevät 2020
Ryhmätehtävä

Palautettava viimeistään .